web 2.0

PD Drava u Ministarstvu kulture prezentiralo projekt zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj

U utorak 23. studenog 2010. godine u Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture održan je okrugli stol kojim je obilježen završetak projekta “Monitoring i unaprjeđenje zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj” kojeg vodi Prirodoslovno društvo Drava. Projekt je financiran od strane Ministarstva kulture u okviru Javnog poziva za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna za 2010. godinu.

Pored predstavnika Prirodoslovnog društva Drava, u čijoj organizaciji je i održan ovaj okrugli stol, nazočili su i predstavnici Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Zavoda za ornitologiju HAZU, predstavnici nevladinih udruga – Hrvatskog ornitološkog društva, udruge AWAP te Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, kao i gosti iz Mađarske – predstavnici Mađarskog društva za zaštitu ptica i prirode (Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society) te predstavnik uprave mađarskog nacionalnog parka Bűkk (ujedno i u svojstvu voditelja projekta za zaštitu stepskog sokola u okviru LIFE programa).

Voditelj projekta “Monitoring i unaprjeđenje zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj” Ivan Darko Grlica (Prirodoslovno društvo Drava) predstavio je svim nazočnim trenutno stanje populacije stepskog sokola (Falco cherrug) u Europi i Hrvatskoj, kao i rezultate monitoringa u Hrvatskoj koji se kontinuirano provodi još od 2006. godine s temeljnim ciljem utvrđivanje prisutnosti i broja gnijezdećih parova ove vrste, obzirom da se radi o rijetkoj i kritično ugroženoj vrsti kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Danas se pouzdano zna da se ova vrsta gnijezdi u istočnoj Hrvatskoj, a postoje i opravdane sumnje da se gnijezdi i na područjima SZ Hrvatske uz Dravu, no to tek treba istražiti. Vrstu ugrožava gubitak staništa kao posljedica širenja intenzivne poljoprivrede, trovanje (pesticidi), razni oblici uznemiravanja u kritičnim životnim fazama (npr. u fazi gniježđenje), krivolov, krađa jaja i mladih jedinki iz gnijezda, elektrokucija (srednjenaponski el. vodovi), nepovoljni vremenski uvjeti itd. Predložene su i potrebne mjere zaštite kao i dodatne aktivnosti koje bi trebalo poduzeti u svrhu stjecanja informacija o novim potencijalnim područjima gniježđenja te zimovanja u Hrvatskoj i cjelovite slike o brojnosti hrvatske populacije ove vrste.

Predstavnik uprave mađarskog nacionalnog parka Bűkk te ujedno i voditelja projekta za zaštitu stepskog sokola u okviru LIFE programa Jozsef Fidloczky, održao je prezentaciju o trenutnom stanju populacije stepskog sokola u Mađarskoj i uloženim naporima za očuvanjem ove vrste. Danas je populacija stepskog sokola u Mađarskoj stabilna i po brojnosti među najboljima u Europi. Vrlo dobri rezultati ostvareni su u okviru nedavno završenog LIFE projekta kojeg su zajedno provodile Mađarska, i Slovačka, a posebno su istaknute sljedeće aktivnosti koje su dovele do porasta broja gnijezdećih parova: uvođenja posebnih mjera zaštite na poljoprivrednim površinama, postavljanje umjetnih gnijezda na stupove visokonaponskih el. vodova, postavljanje izolatora na stupove i žice srednejnaponskih el. vodova, označavanje mladih ptica satelitskim odašiljačima u svrhu praćenja njihovog kretanja nakon napuštanja gnijezda, rehabilitacija i povratak ozlijeđenih ptica u prirodu kad god je to moguće, repopulacija, provođenje vrlo snažne javne kampanje i edukacije ciljanih skupina o potrebi zaštite ove vrste kao i kontinuirani nadzor gnijezda tamo gdje je to potrebno.

Na kraju u okviru rasprave doneseni su zaključci, s naglaskom na potrebu osnivanja stručne radne skupine s mandatom izrade stručne podloge koja će poslužiti kao osnova za izradu plana upravljanja stepskim sokolom u Hrvatskoj. Radnu skupinu sačinjavati će po jedan predstavnik Ministarstva kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Zavoda za ornitologiju HAZU, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije, Prirodoslovnog društva Drava, Hrvatskog ornitološkog društva, Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode te centar za zbrinjavanje zaplijenjenih i ozlijeđenih zaštićenih životinja AWAP. Rad ove radne skupine koordinirati će Državni zavod za zaštitu prirode, a voditi će ju Ivan Grlica iz Prirodoslovnog društva Drava.

Izvor: