web 2.0

Rezultati istraživanja tijekom 2010.

Tijekom 2010. godine uz potporu Ministarstva kulture i HEP-a provedena su istraživanja i monitoring stepskog sokola na čitavom planiranom području odnosno na području kao i prethodnih godina.

Pregledani su svi 110kV, 220kV i 400kV dalekovodi istočno od Molvi sa sjeverne strane Papuka i istočno od Kutine s južne strane Papuka. Opširnije »

Ivan Darko Grlica na međunarodnoj konferenciji o zaštiti stepskog sokola

Zahvaljujući velikom zalaganju Ivana Darka Grlice i ostalih članova Prirodoslovnog društva „Drava” monitoring stepskog sokola u našoj zemlji provodi se od 2006. godine. Tijekom 2007., 2008., 2009. i 2010. godine pregledano je svake godine više od 3000 stupova dalekovoda u kontinentalnoj Hrvatskoj, kao i potencijalna gnijezda u šumama uz Dunav Dravu i Savu. Cilj projekta je prikupiti što više podataka kako bi mogli kvalitetno pristupiti boljoj zaštiti ove sve ugroženije vrste. Opširnije »

PD Drava u Ministarstvu kulture prezentiralo projekt zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj

U utorak 23. studenog 2010. godine u Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture održan je okrugli stol kojim je obilježen završetak projekta “Monitoring i unaprjeđenje zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj” kojeg vodi Prirodoslovno društvo Drava. Projekt je financiran od strane Ministarstva kulture u okviru Javnog poziva za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna za 2010. godinu. Opširnije »

Previous Entries