web 2.0

Rezultati istraživanja tijekom 2010.

Tijekom 2010. godine uz potporu Ministarstva kulture i HEP-a provedena su istraživanja i monitoring stepskog sokola na čitavom planiranom području odnosno na području kao i prethodnih godina.

Pregledani su svi 110kV, 220kV i 400kV dalekovodi istočno od Molvi sa sjeverne strane Papuka i istočno od Kutine s južne strane Papuka. Pregledano je i nekoliko 35kV dalekovoda na spomenutom području.

Tablica aktivnih gnijezda na dalekovodima u 2010. godini

Tablica zastupljenosti pojedinih vrsta na dalekovodima od 2007. do 2010. godine

Na istraživanim dalekovodima pronađena su dva para stepskih sokola od kojih je jedan par uspješno gnijezdio i odgojio jednog mladog stepskog sokola koji je uspješno napustio gnijezdo. Meteorološki je ova godina bila izuzetno nepovoljna za gniježđenje stepskog sokola, te su i u susjednim državama zabilježeni poražavajući rezultati gdje je broj mladih ptica koje su uspješno napustile gnijezdo bio oko 30% od prosječnog.

Par koji je gnijezdio istočnije zabilježen je 29.4.2010.. Ptica je sjedila duboko u gnijezdu, te je vjerojatno da je ležala na jajima. 2.5.2010. potvrđeno je gniježđenje no zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta koji su obilježili ovo proljeće gniježđenje ovog para nije bilo neuspješno.

Drugi par sokola koji je gnijezdio zapadnije zabilježen je na gnijezdu 2.5.2010..  Koristio je isto gnijezdo u kojem  je gnijezdio prošle godine. Iako su vremenski uvjeti bili izuzetno nepovoljni ovaj par je othranio jednog sokolića koji je uspješno napustio gnijezdo. Područje na kojem je gnijezdio ovaj par ličilo je na veliko plitko jezero i nije bilo pogodno za ovu vrstu, no očito da se iskusni parovi mogu nositi s vrlo nepovoljnim uvjetima i uspješno gnijezditi u ekstremno lošim sezonama kao što je bila 2010.

Mladi sokol nije prstenovan jer je do gnijezda bilo vrlo teško prići, a da se znatno ne uznemiri sokole, te se zbog toga odustalo od prstenovanja u ovoj sezoni gniježđenja.

Poplavljeno područje na kojem gnijezdi stepski sokol (5.6.2010.)