web 2.0

Suradnja

Tijekom monitoringa i unapređenja zaštite stepskog sokola ostvarili smo dobru suradnju sa Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, HEP, DZZP, ZZO, JU, NVO i centrima za rehabilitaciju.

10/10

no3