web 2.0

Monitoring i unapređenje zaštite stepskog sokola

Pregled dosadašnjih aktivnosti

2006. god.

– početak rada
– konferencija u Sofiji
– potpora Ministarstva kulture

2007. god.
– potpora IWC-a
– sustavna istraživanja
– prvi rezultati

2008. god.
– istraživanja u okviru mogućnosti
– nastavak rada na monitoringu

2009. god.
– potpora Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske
– pomoć HEP-a u realizaciji projekta
– nastavak rada na monitoringu

2010. god.
– potpora Ministarstva kulture
– potpora HEP-a
– konferencija u Egeru
– nastavak rada na monitoringu

1/10

no3 Slijedeća stranica