web 2.0

Daljnja istraživanja

 • Daljnje prikupljanje i evidentiranje dostupnog materijala:

 • Nastaviti s prikupljanjem materijala za DNA analizu:

 • Istražiti područje zimovanja:

 • Utvrditi u kojoj mjeri stepski sokol zimuje kod nas
 • Gdje zimuje
 • Istražiti značaj zimovališta za europsku populaciju
 • Potrebne mjere?

9/10

no3 Slijedeća stranica

Rehabilitacija i reintrodukcija

Uspješno vračanje u prirodu prvog rehabilitiranog stepskog sokola:

Ispitati mogućnosti reintrodukcije…?!

8/10

no3 Slijedeća stranica

Uzroci ugroženosti

Identificirali smo uzroke koji ugrožavaju stepskog sokola. Najkritičniji period je odrastanje.

Uzroci ugroženosti:

 • Krivolov
 • Pljačka gnijezda
 • Trovanje
 • Nepovoljni vremenski uvjeti
 • Električni udar
 • Uznemiravanje
 • Gubitak staništa (intenzivna poljoprivreda)
 • ???

Potrebne mjere:

 • Edukacija, podizanje svijesti
 • Nadzor gnijezda
 • Postavljanje umjetnih gnijezda
 • Izolacija srednje-naponskih dalekovoda
 • Popularizacija tradicionalne poljoprivrede
 • Rehabilitacija
 • Reintrodukcija?
 • Financiranje
 • ???

Najveći problem su:

 • Krivolov
 • Ilegalna trgovina

7/10

no3 Slijedeća stranica

Previous Entries