O projektu

Ovaj projekt realiziran je uz pomoć Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj,  u okviru MATRA/KNIP programa. Prirodoslovno društvo “Drava” zahvaljuje: HEP-u na suradnji u provođenju projekta Stepski sokol u Hrvatskoj HTV-u koji je pratio naše aktivnosti tijekom provođenja projekta. Tekst i fotografije: Ivan Darko Grlica 12/12 …

Stepski sokol nije nikada bio ciljano istraživan na našim prostorima, te stoga i nema značajnih i kontinuiranih podataka o njemu. Iz tih razloga nije nam poznata stvarna veličina populacije u Hrvatskoj kroz povijest, niti su nam poznati svi uzroci koji ugrožavaju njegov opstanak. U zadnje tri godine provedena su vrlo opsežna terenska istraživanja i prikupljeno …

Glavni uzroci ugroženosti stepskog sokola u Hrvatskoj su krivolov, nedostatak pogodnih staništa i vjerojatno upotreba kemijskih sredstava u suzbijanju štetnika u poljoprivredi. Iako je stepski sokol  kao i sve grabljivice u Hrvatskoj zakonom zaštićen u praksi je zaštitu teško provesti. Poznati su mnogi slučajevi trovanja grabljivica gdje je izuzetno teško utvrditi tko ga je proveo …