web 2.0

Stepski sokol nije nikada bio ciljano istraživan na našim prostorima, te stoga i nema značajnih i kontinuiranih podataka o njemu. Iz tih razloga nije nam poznata stvarna veličina populacije u Hrvatskoj kroz povijest, niti su nam poznati svi uzroci koji ugrožavaju njegov opstanak. U zadnje tri godine provedena su vrlo opsežna terenska istraživanja i prikupljeno je dosta podataka.

Tijekom 2009. godine u sklopu „Matra/KNIP Programme“ Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske proveli smo projekt pod nazivom „Saker falcon in Croatia“ u kojem smo uspješno izradili kartu dalekovoda s pripadajućim stupovima što će nam u našem budućem radu znatno olakšati terenska istraživanja. Uspostavili smo dobru suradnju s HEP-om koja je nužna za kvalitetna istraživanja koja namjeravamo i dalje provoditi. Zahvaljujući ovom projektu dvije mlade ženke stepskih sokola iz dva gnijezda su spašene od uginuća i pokušavamo ih dovesti u stanje da same mogu opstati u prirodi, kada ih namjeravamo i pustiti.

U odnosu na razdoblje do 2006. godine, kada gotovo da i nismo imali ništa o stepskom sokolu u Hrvatskoj, rezultati koje smo prikupili su ohrabrujući ali nas i obvezuju da nastavimo s istraživanjima i unapređenjem zaštite stepskog sokola u Hrvatskoj.

11/12

Prethodna stranica no3 Slijedeća stranica