Stepski sokoli se viđaju na području Hrvatske tijekom cijele godine, što znači da neke ptice ovdje zimuju. Hrvatska se nalazi na migracijskom putu stepskog sokola, te postoji više podataka za područje Ravnih kotara, koje vjerojatno predstavlja njihov selidbeni put kao i moguće zimovalište. Najnoviji nalaz stepskog sokola s tog područja je mužjak pronađen kod Dikla u blizini Zadra. Najnovija praćenja stepskih sokola pomoću satelita potvrđuju da ptice koje gnijezde sjevernije često prolaze ovim područjem. Daljnja istraživanja koja smo proveli tijekom 2007.-2009. godine potvrdila su da stepski sokol redovito gnijezdi u istočnom dijelu Hrvatske.

Područje rasprostranjenosti

Na slici: Područje rasprostranjenosti stepskog sokola

Broj gnijezdećih parova u nekim državama


Područje rasprostranjenosti u Europi

Na slici: Područje rasprostranjenosti stepskog sokola u Europi

4/12

Prethodna stranica no3 Slijedeća stranica

Until 2006, there was no research focusing only on the Saker falcon. During 2006, the Drava Natural History Society conducted research of the Saker falcon population in Croatia, with the support of the Ministry of Culture. The data compiled and experience obtained allowed us to visit the majority of power poles during the following nesting season, to record the nesting of Saker falcon pairs.

There is a great deal of variation in the colouration and size of individual Saker falcons. Some authors state that there are more than ten subspecies. A significant difference in bird mass has also been found in individual areas. Young females in European populations are known as F. c. danubialis, and range from 850–1100 g, while adults range from 950–1250 g. In the Altai mountains, F. c. milvipes is significantly larger, with young females weighing from 1150–1300 g, and adults from 1230–1390 g. A relict hybrid G/S has been noted in the same mountains, with the female weighing from 1350–1550 g.

3/12

Previous page no3 NExt page

Na području Republike Hrvatske do 2006. godine ne postoje ciljana istraživanja stepskog sokola. Tijekom 2006. godine Prirodoslovno društvo „Drava“ uz potporu Ministarstva kulture počinje s istraživanjem populacije stepskog sokola u Hrvatskoj. Prikupljeni podaci i stečeno iskustvo omogućili su nam da tijekom idućih sezona gniježđenja na vrijeme obiđemo većinu dalekovoda i zabilježimo gnijezdeće parove stepskog sokola.

Kod stepskog sokola postoji velika varijabilnost kako u pogledu obojenosti tako i u samoj veličini ptice. Prema nekim autorima ima ih više od 10 podvrsta. Kod stepskog sokola zabilježena je znatna razlika u težini ptica pojedinih područja. Mlade ženke europske populacije stepskog sokola poznate kao F.ch. danubialis, kreću se od 850-1100g, a odrasle od 950-1250g. Na Altai gorju F.ch. milvipes znatno je veći i mlade ženke imaju od 1150-1300g, a odrasle od 1230-1390g. S istog gorja navodi se reliktni hibrid G/S gdje odrasle ženke imaju težinu od 1350-1550g.

3/12

Prethodna stranica no3 Slijedeća stranica