Stepski sokol je vrsta koja će iskoristiti sve raspoložive izvore hrane. Prilagođen je lovu na otvorenim predjelima kao što su stepe polupustinje i pustinje, te će prihvatiti bilo koji plijen koji mu je dostupan. Iz prikupljenog materijala u gnijezdu i njegovoj blizini (gvalice i perje) odredili smo čime se stepski sokol hrani. Zbog nedostatka kostiju …

Stepski sokoli su vrlo popularni kod sokolara pogotovo u arapskim zemljama gdje predstavljaju ujedno i statusni simbol. 1990. procijenjeno je da populacija stepskog sokola ima od 8500-12000 parova. 2003. broj parova pada na svega 3600-4400. U nekim zemljama zabilježen je pad i do 90%. Ovako velikom padu broja parova sigurno je najviše doprinijela ilegalna trgovina …

Stepski sokoli kod nas počinju s gniježđenjem u ožujku, a mladi napuštaju teritorij krajem lipnja. Ženka najčešće izleže 3-5 jaja na kojima sjede obje ptice 28-30 dana. Mladi sokoli napuštaju gnijezdo sa 40-45 dana starosti, a nakon sljedećih 30-45 dana postaju neovisni i napuštaju teritorij. 2009. godine, dva para stepskih sokola gnijezdila su na stupovima …