Monitoring i unapređenje zaštite stepskog sokola

Pregled dosadašnjih aktivnosti 2006. god. – početak rada – konferencija u Sofiji – potpora Ministarstva kulture 2007. god. – potpora IWC-a – sustavna istraživanja – prvi rezultati 2008. god. – istraživanja u okviru mogućnosti – nastavak rada na monitoringu 2009. god. – potpora Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske – pomoć HEP-a u realizaciji projekta – nastavak rada …

O projektu

Ovaj projekt realiziran je uz pomoć Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj,  u okviru MATRA/KNIP programa. Prirodoslovno društvo “Drava” zahvaljuje: HEP-u na suradnji u provođenju projekta Stepski sokol u Hrvatskoj HTV-u koji je pratio naše aktivnosti tijekom provođenja projekta. Tekst i fotografije: Ivan Darko Grlica 12/12 …